Tworzymy strategie rozwoju miejsc i społeczności

Mamy doświadczenie w tworzeniu i ewaluacji różnego rodzaju strategii.

● Analizujemy dane z różnych źródeł, odnosimy je do szerszego kontekstu społecznego, kulturowego, środowiskowego. Rozumiemy techniki pracy typu SWOT, analiza scenariuszowa, backcasting.

● Znamy formalne wymogi dotyczące tworzenia celów strategicznych i operacyjnych, wskaźników produktu i procesu. Sprawnie i sensownie przeprowadzamy analizę ryzyka.

● Wyciągamy sensowne wnioski, nazywamy problemy i proponujemy ich strategiczne rozwiązania. Dbamy o to, by zapisane strategie prowadziły do tworzenia miejsc lepszych do życia

Eksperckie warsztaty wymiany wiedzy

Planujemy i prowadzimy warsztaty eksperckie, które polegają na wymianie wiedzy, wypracowaniu wspólnych celów lub określeniu priorytetów.

Potrafimy pracować z grupami o bardzo zróżnicowanych specjalnościach. Budujemy mosty między specjalistami różnych dziedzin, pomagamy im w sprawnej komunikacji. Ułatwiamy szybką i efektywną współpracę w zespołach eksperckich. Proponujemy strukturę i zasady wspólnej pracy, pomagamy grupom wypracować konkretne i przydatne produkty.

Moderowane przez nas grona eksperckie potrafią w trzy godziny podjąć ustalenia, których wypracowanie w obiegu dokumentów trwałoby 3 lata.

Doświadczenie naszego zespołu:
Reanaliza danych i desk research

Potrafimy analizować dane o bardzo dużej złożoności. Łączymy interdyscyplinarną wiedzę i wiele lat doświadczenia i dlatego umiemy wyciągać wnioski, które wykraczają poza proste podsumowanie danych.

Odnosimy wyniki analiz do zagadnień z poziomu strategicznego. Przygotowujemy rekomendacje, które są sensowne, wnoszą coś nowego i są użyteczne w kolejnych etapach prac.

Doświadczenie naszego zespołu:
Projektowanie oparte na wiedzy (evidence- based design)

Planujemy i prowadzimy procesy projektowania w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii środowiskowej i w oparciu o informacje zebrane w terenie. Przygotowujemy rekomendacje i propozycje projektowe, które uwzględniają dobrostan użytkowników i specyficzne funkcje
danego miejsca.


Doświadczenie naszego zespołu:

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.