O nas

Fundacja Think Tank Miasto powstała, aby otaczająca nas przestrzeń była lepszym miejscem do życia. Prowadzimy dialog z użytkownikami i ekspertami, tak aby miejsca odpowiadały na potrzeby społeczności.

Stały zespół fundacji Think Tank Miasto to specjalistki z zakresu psychologii środowiskowej i socjologii z międzynarodowym wykształceniem. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nad projektami związanymi z przestrzenią miejską, planowaniem strategicznym i partycypacją społeczną.

Prowadzimy najwyższej jakości konsultacje społeczne, badania oraz szkolenia, wspierające dialog. Nasze działania mają na celu wzmacnianie głosu mieszkanek i mieszkańców w sprawach ich dotyczących.

Wykorzystujemy wiedzę psychologiczną i analizę danych, aby lepiej zrozumieć miejsca i społeczności. Proponujemy praktycznie rozwiązania, w których komfort i dobrostan odbiorców jest najważniejszy. W naszych działaniach nastawione jesteśmy na efekt, który pozwala podejmowac lepsze decyzje.

Misja i cele fundacji

Naszą misją jest wspieranie rozwoju miast oraz poszczególnych miejsc, tak aby odpowiadały one na potrzeby użytkowników. Chcemy aby otaczająca nas przestrzeń dzięki uwzględnionym konsultacjom społecznym oraz wiedzy eksperckiej była lepszym miejscem do życia. Naszą misję realizujemy poprzez cele takie jak:

Jakość życia

Dążenie do poprawy ładu przestrzennego i jakości przestrzeni miejskiej, poprawy jakości życia w mieście, rozwoju praktyk obywatelskich oraz budowy kapitału społecznego.

Zrównoważona przestrzeń

Działanie w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, planowanie przestrzeni do życia z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Dialog środowisk

Inicjowanie dialogu pomiędzy praktykami, interesariuszami a środowiskiem naukowym w zakresie relacji człowiek-środowisko.

Dobre praktyki

Promowanie i wspieranie dobrych praktyk zawodowych zapewniających ludziom wpływ na decyzje dotyczące ich bezpośredniego otoczenia.

Wartości fundacji

Transparentność

Wszyscy uczestnicy wspieranych przez nas procesów są informowani co się dzieje, co się będzie działo w procesie oraz z czego wynikają rekomendacje i podejmowane decyzje

Niezależność

Wspierany przez nas dialog oraz procesy projektowania przestrzeni są prowadzone w sposób bezstronny, w oparciu o obiektywne procedury, zasady i kryteria

Reprezentatywność

Umożliwiamy udział najszerszej możliwej reprezentacji grup odbiorców, których dotyczy wspierany przez nas projekt.
Przeczytaj statut Fundacji
Przeczytaj sprawozdania z działania Fundacji
Rok 2022

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.