Kim jesteśmy?

Think Tank Miasto to pozarządowa organizacja działająca w sektorze projektów miejskich. Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu psychologii środowiskowej i socjologii z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy nad projektami związanymi z przestrzenią miejską, planowaniem strategicznym i partycypacją społeczną.

Wykorzystujemy wiedzę psychologiczną i analizę danych, by zrozumieć zależności łączące człowieka z otaczającą go przestrzenią i zaproponować projektowanie oparte na wiedzy o odbiorcach projektu, tak aby miejsce odpowiadało faktycznym potrzebom i zmieniało się wraz z jego użytkownikami. Wierzymy, że takie podejście tworzy miejsca trwałe, w których komfort i dobrostan odbiorców jest najważniejszy.

W naszym zespole łączymy kompetencje badaczy, analityków, konsultantów, a także trenerów i moderatorów działań partycypacyjnych.

Cele fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz przestrzeni fizycznej dobrej do życia w aspektach takich jak:

Rozwój miasta

Dążenie do poprawy ładu przestrzennego i jakości przestrzeni miejskiej, poprawy jakości życia w mieście, rozwoju praktyk obywatelskich oraz budowy kapitału społecznego.

Zrównoważona przestrzeń

Działanie w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, planowanie przestrzeni do życia z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Dialog środowisk

Inicjowanie dialogu pomiędzy praktykami, interesariuszami a środowiskiem naukowym w zakresie relacji człowiek-środowisko, w kierunku interdyscyplinarnej analizy zjawisk społecznych i przestrzennych.

Dobre praktyki

Promowanie i wspieranie dobrych praktyk zawodowych zapewniających ludziom wpływ na decyzje dotyczące ich bezpośredniego otoczenia.

Fundacja Think Tank Miasto © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.