Gdański Model Integracji Imigrantów Ewaluacja realizacji Modelu – raport ekspercki Dla: Urząd Miasta Gdańska | Rok: 2022 Na…

Diagnoza do Programu Rozwoju Dialogu Publicznego w Warszawie Przygotowanie dokumentu diagnozy do celu operacyjnego Strategii #Warszawa2030: Wspólnie Decydujemy…

Potrzeby mieszkaniowe osób uchodźczych z Ukrainy. Moderacja grupy roboczej i przygotowanie raportu eksperckiego. Dla: Centrum Badań i Analiz…

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.