Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?
DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Potrzeby mieszkaniowe osób uchodźczych z Ukrainy. Moderacja grupy roboczej i przygotowanie raportu eksperckiego.

Potrzeby mieszkaniowe osób uchodźczych z Ukrainy.

Moderacja grupy roboczej i przygotowanie raportu eksperckiego.

Dla: Centrum Badań i Analiz Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza | Rok: 2022

To działanie było odpowiedzią na pilne potrzeby będące konsekwencją wybuchu wojny w Ukrainie. W ramach Okrągłego Stołu Samorządowego zwołanego we Wrocławiu w reakcji na kryzys i nagły napływ uchodźców, pracowaliśmy w gronie ekspertów zewnętrznych i samorządowców w podstoliku Mieszkalnictwo. Naszym celem było zdefiniowanie strategicznych działań, które zaspokoją potrzeby mieszkaniowe nowej grupy. Opracowaliśmy strategiczny plan działania w perspektywie krótkiej (kryzysu humanitarnego) i dłuższej (stopniowej adaptacji nowych mieszkańców).
Kolejnym krokiem działań było przygotowanie raportu eksperckiego “Konsekwencje społeczne i psychologiczne rozwiązań mieszkaniowych dla osób uchodźczych z Ukrainy”, który podsumowywał sytuację mieszkaniową osób migranckich, które znalazły się w Polsce w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie. Raport bazował na desk reaserchu w tej tematyce oraz wcześniejszych krokach. Raport cieszył się niezwykłą popularnością i uzyskał bardzo wiele odsłon.

Zastosowane metody

  • moderacja grupy eksperckiej
  • desk research
  • analizy danych

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.