Wykonujemy diagnozy i badania miejsc oraz społeczności

Planujemy i wykonujemy diagnozy funkcjonowania miejsc i społeczności.

● Potrafimy analizować dane o bardzo dużej złożoności. Łączymy interdyscyplinarną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

● Przygotowujemy wytyczne, które pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące programów funkcjonalnych, zasad działania i rozwiązań projektowych.

Badania potrzeb użytkowników

Projektujemy i prowadzimy badania z wykorzystaniem różnorodnych metod. Realizujemy
zarówno badania terenowe, jak i klasyczne ankiety. Często sięgamy po różne techniki pracy z użytkownikami, w formie bezpośrednich spotkań – warsztatów, wywiadów, spacerów badawczych.

Dbamy o oddzielenie etapu pogłębionego rozumienia potrzeb od etapu generowania rozwiązań. Dzięki unikalnym metodom potrafimy przygotować rekomendacje, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron zaangażowanych w proces.

Nasze wnioski są przydatne na kolejnych etapach planowania lub projektowania. Dzięki temu powstają projekty oddziałujące na człowieka w pozytywny sposób.

Doświadczenie naszego zespołu:
Ocena funkcjonowania miejsc

Projektujemy i prowadzimy diagnozy miejsc polegające na obserwacji sposobów wykorzystania przestrzeni. Oceniamy funkcjonowanie miejsc zarówno z perspektywy zwykłego użytkownika, jak i z perspektywy eksperckiej. Zwracamy uwagę na to, na ile dane miejsce jest praktyczne i komfortowe dla ludzi, którzy z niego korzystają.
Metodologia wykorzystywana w naszych działaniach obejmuje POE (post-occupancy evaluation), badania terenowe, audyty eksperckie oraz obserwacje systematyczne.

Efektem naszej pracy mogą być:

● zasady funkcjonowania danego miejsca (np. wypracowana propozycja regulaminu lub rekomendacje w zakresie wprowadzenia zróżnicowanych stref funkcjonalnych)

● propozycje adaptacji istniejących przestrzeni tak, by były bardziej komfortowe i funkcjonalne dla użytkowników (np. poprzez zmianę rodzaju wyposażenia, uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia);

● rekomendacje do większych zmian przestrzennych takich, jak remonty i przebudowy (dotyczące np.rozmieszczenia funkcji, strefowania przestrzeni, bezpieczeństwa sanitarnego);

Doświadczenie naszego zespołu:

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.