Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?

Zebrane przez nas informacji, przygotowane z mieszkańcami makiety i priorytety były punktem wyjścia do stworzenia Master Planu i przygotowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Z opisem procesu można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Wawer – sposoby spędzania czasu młodzieży

Wawer - sposoby spędzania czasu młodzieży

Diagnoza potrzeb związanych ze spędzaniem czasu wolnego wawerskiej młodzieży

Dla: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu ms.t. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Wawer | Rok: 2020

Projekt badawczy i partycypacyjny, które celem było opisanie potrzeb młodzieży związanych ze spędzaniem czasu wolnego. Badaliśmy młodzież która mieszka w Wawrze. Przyglądaliśmy się też temu, gdzie młodzież czas ten spędza.
Na podstawie pracy w terenie i pracy z młodzieżą stworzyliśmy mapę miejsc spędzania czasu wolnego. Przygotowaliśmy też opis sposobów spędzania czasu młodych ludzi i rekomendacje do rozwoju nowych miejsc i ich programów.
0
Spędzonych w terenie godzin
0
Zweryfikowanych lokalizacji
0
Zaangażowanych ekspertów i młodych użytkowników
0
Wykonanych zdjęć

Zastosowane metody

  • Grupowy wywiad ekspercki
  • Wizja lokalna
  • Mapowanie za pomocą zdjęć
  • Analiza danych zastanych i desk research
  • Wywiady badawcze online
  • Spotkanie fokusowe z młodzieżą
  • Ankieta

Chcesz wiedzieć więcej?

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.