Szkolimy

Dzięki naszym szkoleniom decydenci i osoby pracujące w urzędach oraz wszyscy zainteresowani potrafią prowadzić samodzielnie lepsze procesy dialogu i konsultacji społecznych, nie obawiając się o ich przebieg. Nasze autorskie metody pozwalają moderować spotkania w taki sposób, aby wysłuchać głosów wszystkich i wypracować rekomendacje, nie tracąc czasu na spory i niekończące się dyskusje.
Oferujemy szkolenia dla osób, które organizują i przeprowadzą dialog z mieszkańcami, z zakresu:

● planowania procesu konsultacji społecznych: jak informować i zapraszać do konsultacji, jak aktywizować mieszkańców, jak korzystać z wyników konsultacji;

● prowadzenia spotkań z mieszkańcami: jak zaplanować spotkanie, jak moderować spotkanie i radzić sobie z trudnymi uczestnikami, jak opisać wyniki spotkania;

● zarządzania konfliktem w procesach dialogu: jak analizować ryzyka, jak zaplanować dialog w sytuacji konfliktu, jak zadbać o dobrostan uczestników dialogu.

Szczegółowy zakres szkolenia dopasowujemy za każdym razem do potrzeb odbiorców.
Wtedy też przygotowujemy wycenę działań.

Doświadczenie naszego zespołu:

W ramach działań edukacyjnych regularnie prowadzimy sesje edukacyjne na Forum Praktyków Partycypacji, począwszy od “ABC Partycypacji” po sesje dla urzędników i profesjonalistów działających w szczególnie trudnych obszarach dialogu społecznego

● Prowadzimy szkolenia przygotowane na indywidualne potrzeby, dla zespołu danego samorządu, przygotowujemy kadrę do odpowiedniego projektowania prowadzenia procesów dialogu z mieszkańcami.

● Współprowadzimy Program Przywództwa Społecznego w ramach Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, które powstało po to, żeby integrować i wspierać potencjalne kadry budujące przyszłość Polski samorządowej i pozarządowej

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.