Planujemy i prowadzimy procesy dialogu

Prowadzimy najwyższej jakości konsultacje społeczne dla samorządów, nawet w tematach wywołujących konflikty w społeczności. Realizujemy również projekty z zakresu projektowania partycypacyjnego, współpracując z architektami i urbanistami. Najważniejszy jest dla nas efekt, który pozwala podejmować lepsze decyzje.

Wszystkie procesy dialogu planujemy i prowadzimy w sposób uporządkowany. Potrafimy prowadzić dialog także na tzw. trudne tematy, gdy spotykają się różne punkty widzenia i występują silne emocje. Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa u osób uczestniczących w spotkaniach.

Wspieramy naszych partnerów w następujących działaniach:

● planowaniu konsultacji z mieszkańcami od etapu informowania i zapraszania, przez prowadzenie spotkań, po podsumowanie;

● prowadzeniu bezpośrednich spotkań z mieszkańcami;

● przygotowaniu pracowników merytorycznych do dialogu z mieszkańcami;

● przygotowaniu materiałów do konsultacji (np. plakatu informacyjnego, raportu z konsultacji społecznych, materiałów edukacyjnych dla mieszkańców).

Szczegółowy zakres oferty dopasowujemy za każdym razem do potrzeb odbiorców. Wtedy też przygotowujemy wycenę działań.

Prowadzone przez nas spotkania umożliwiają zebranie i zrozumienie zróżnicowanych punktów widzenia i dają konkretne, przydatne produkty

Doświadczenie naszego zespołu:

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.