Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?
DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Żoliborski Dom Kultury w Forcie Sokolnickiego

Żoliborski Dom Kultury w Forcie Sokolnickiego

Konsultacje społeczne: Jaki będzie dom kultury w Forcie Sokolnickiego?

Dla: Żoliborski Dom Kultury | Rok: 2022

Proces konsultacji dotyczył programu działań Żoliborskiego Domu Kultury w historycznej przestrzeni Fortu Sokolnickiego. Z mieszkankami i mieszkańcami rozmawialiśmy o tym, co może się dziać w otwartym na nowo miejscu, i jaki charakter mogą mieć wydarzenia, które będą się tam odbywały. Propozycje zgłoszone podczas konsultacji pomogły dopracować program tego miejsca tak, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania osób mieszkających na Żoliborzu.
W ramach działań konsultacyjnych, nie tylko zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy cały proces, ale także zostały przez nas przygotowane i rozdystrybuowane materiały informacyjne, które zapraszały na konsultacje. Przygotowane zostały też punkty konsultacyjne i warsztaty z mieszkańcami.
0
osób z którymi rozmawialiśmy
0
różnych form zbierania uwag

Zastosowane metody

  • warsztaty online z mieszkańcami
  • warsztaty z mieszkańcami
  • formularz do zbierania uwag
  • punkt konsultacyjny podczas organizowanego wydarzenia
  • wózek konsultacyjny
  • zbieranie uwag drogą mailową
  • spacer badawczy

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.