Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?

Zebrane przez nas informacji, przygotowane z mieszkańcami makiety i priorytety były punktem wyjścia do stworzenia Master Planu i przygotowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Z opisem procesu można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Polityka różnorodności społecznej Warszawy

Polityka różnorodności społecznej Warszawy. Warszawa różnorodna czyli jaka?

Konsultacje społeczne projektu dokumentu

Dla: Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy | Rok: 2021

Proces konsultacji społecznych dotyczył wypracowania z odbiorcami projektu dokumentu polityki różnorodności społecznej dla m.st. Warszawy. Dialog obejmował bardzo liczną grupę interesariuszy przedstawicieli organizacji pozarządowych i miejskich biur i jednostek oraz zainteresowanych mieszkańców. 

Konsultacje prowadzone był poprzez spotkania i warsztaty. Wypracowana wersja dokumentu w dużej mierze kształtuje obecne działania Warszawy w obszarze różnorodności.
0
uczestników

Zastosowane metody

  • warsztaty online
  • spotkania z mieszkańcami online
  • formularze online

Chcesz wiedzieć więcej?

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.