Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?

Celem projektu było zbadanie, na ile budynek realizuje potrzeby swych użytkowników, a w dalszej kolejności dostarczenie rekomendacji zmian przy założeniu obecnego funkcjonowania budynku, jak i zaproponowanie scenariuszy zapewniających spójny wizerunek i program budynku.

Badanie wykonano w związku z realizacją celów strategicznych związanych z wieloletnim programem modernizacji. Koncepcja i założenia badania zostały wypracowane z zespołem BIPA, a dane zostały zebrane w części przez badaczy BIPA.

Badanie pozwoliło ocenić społeczne funkcjonowanie budynku jako miejsca pracy, nauki i spotkań w ramach wspólnoty akademickiej UW, z perspektywy różnych typów użytkowników oraz wypracować potencjalne scenariusze rozwoju tego miejsca.

DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych? Badanie funkcjonowania budynku BUW po zasiedleniu (analiza POE)

Dla: Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW | Rok: 2017/18

Celem projektu było zbadanie, na ile budynek realizuje potrzeby użytkowników oraz dostarczenie rekomendacji dla zmian i zaproponowanie scenariuszy, których realizacja mogła zapewnić spójny rozwój i program budynku. Badanie wykonano w związku z realizacją celów strategicznych związanych z wieloletnim programem modernizacji budynku.
Badanie pozwoliło ocenić społeczne funkcjonowanie budynku jako miejsca pracy, nauki i spotkań w ramach wspólnoty akademickiej UW, z perspektywy różnych typów użytkowników oraz wypracować potencjalne scenariusze rozwoju tego miejsca.
buw_glowne
0 +
zaangażowanych użytkowników
0
ankiet online
0 h
obserwacji
0
badaczy

Zastosowane metody

  • Kwestionariusze użytkowania
  • Badanie typu mystery client
  • Obserwacja systematyczna
  • Obserwacja ekspercka
  • Audyt nawigacji
  • Analiza śladów

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.