Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?
DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Diagnoza do Programu Rozwoju Dialogu Publicznego w Warszawie

Diagnoza do Programu Rozwoju Dialogu Publicznego w Warszawie

Przygotowanie dokumentu diagnozy do celu operacyjnego Strategii #Warszawa2030: Wspólnie Decydujemy o Naszym Mieście

Dla: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy | Rok: 2021-2022

Na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt źródeł danych, pracowaliśmy też warsztatowo z urzędnikami po to, by zrozumieć jak prowadzony jest dialog z mieszkańcami. Opisaliśmy i przedstawiliśmy ocenę działania poszczególnych obszarów dialogu i współdecydowania (były to: spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, sposób udzielania informacji). Zestawiliśmy dane z Warszawy z danymi z innych miast polskich i zagranicznych.
Na tej podstawie przedstawiliśmy rekomendacje dalszych działań. Nasza diagnoza wsparła przygotowanie dokumentu strategicznego, który dotyczył prowadzenia dialogu z mieszkańcami w Warszawie.

Zastosowane metody

  • Analiza zastanych danych z przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych
  • Analiza treści
  • Analiza publikacji
  • Spotkania warsztatowe
  • Wywiady z ekspertami

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.