Czy BUW spełnia potrzeby studentów i pracowników naukowych?

Zebrane przez nas informacji, przygotowane z mieszkańcami makiety i priorytety były punktem wyjścia do stworzenia Master Planu i przygotowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Z opisem procesu można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

DlaBiuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UWRok2017/18Share:

Dolina Pełcznicy pod Książem

Dolina Pełcznicy pod Książem

Warsztaty eksperckie w projekcie „Wzorcowa koncepcja ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym na przykładzie Doliny Pełcznicy pod Książem”

Dla: Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu | Rok: 2023

W gronie ekspertów, podczas jednodniowych warsztatów, wypracowaliśmy wytyczne dotyczące ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym w okolicy zamku Książ. Wyzwaniem w tym projekcie były liczne ograniczenia, które wynikały z wartości kulturowych i przyrodniczych obszaru oraz ze zmieniających się warunków ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych.
Mieliśmy zaledwie kilka godzin, by podjąć kluczowe decyzje uzgodnione ze wszystkimi uczestnikami i uczestniczkami oraz wybrać kierunki dalszego działania.
0
uczestników
0
różnych instytucji
0
wypracowanych rekomendacji

Zastosowane metody

  • wywiad pogłębiony
  • praca warsztatowa
  • spacer badawczy
  • praca w grupach

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.