Magdalena Stefańska

Brief info

Magdalena Stefańska jest absolwentką Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz trenerką z międzynarodowym certyfikatem International Education Society.
Od czasu studiów zawodowo związana z ewaluacją i badaniami, głównie społecznymi. Pracuje jako koordynator projektów badawczych, badacz jakościowy i ilościowy. Od 2014 zajmuje się pracą ze społecznościami lokalnymi, procesami partycypacyjnymi i edukacją w tym zakresie. Koordynowała różnego rodzaju procesy związane z wdrażaniem i przebiegiem budżetu obywatelskiego najpierw w Przasnyszu, później w Warszawie, przez kilka lat była pracownikiem samorządowym. Aktualnie realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla administracji publicznej, trzeciego sektora, biznesu oraz instytucji naukowych, wspiera też samorządy i organizacje pozarządowe w projektowaniu i realizowaniu działań, szczególnie tych, które są nastawione na włączanie szerszych grup w procesy decyzyjne.
W swojej pracy łączy analityczne myślenie, zamiłowanie do procedur z otwartością na potrzeby klienta.

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.