Anna Petroff-Skiba

Brief info

Anna Petroff-Skiba - socjolożka, pasjonatka partycypacji. Przez lata kierowała Wydziałem Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Koordynowała projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” (ponad 1.600.000 zł dotacji, projekt realizowany w latach 2009-2011), dzięki któremu wprowadzono w stolicy nowatorskie rozwiązania związane z obszarem konsultacji społecznych.
Autorka artykułów i publikacji nt. konsultacji z mieszkańcami i działań partycypacyjnych. Wspomagała gminy wiejskie w organizacji konsultacji z mieszkańcami w projekcie: „Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew oraz Teresin dobrze rządzone”.
Redaktorka książki „Tak konsultowaliśmy – Warszawa dzieli się dobrymi praktykami” (2011 r.), podsumowującej 21 procesów konsultacyjnych realizowanych w Warszawie oraz „Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy" (2019 r.).
Lubi szkolić urzędniczki i urzędników z konsultacji społecznych i partycypacji (m.in. szkolenia w ramach Akademii Konsultacji Publicznych realizowanej na zlecenie KPRM oraz szkolenia dla pracowników ministerstw i instytucji publicznych na zlecenie KPRM realizowane w 2023 r). Prowadzi zajęcia z zarządzania ryzykiem na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Ekspertka w projekcie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczącym wzmocnienia udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym (w latach 2023-2024).
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Socjologii. Absolwentka studiów podyplomowych „Konsultacje społeczne i rozwiązywanie konfliktów społecznych” w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.