Andrzej Jaworski

Brief info

Architekt, współzałożyciel i wspólnik działającej od 2010 roku pracowni JAZ+Architekci. Współautor kilkudziesięciu projektów urbanistycznych, architektonicznych i wystawienniczych.
Specjalizuje się w partycypacyjnym projektowaniu przestrzeni miejskich. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach razem z architektami krajobrazu, socjologami, psychologami środowiskowymi.
Brał udział jako ekspert, w warsztatach, panelach dyskusyjnych i konferencjach tematycznie związanych z partycypacją w projektowaniu i projektowaniem dostosowanym do zmian klimatu.
Koordynator prac zespołu projektowego w ramach kilkudziesięciu procesów partycypacyjnych, które uwzględniają opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla szeregu przestrzeni publicznych m.in: w Warszawie, Gdyni, Szczecinie.

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.