Ogromne zainteresowanie mieszkańców i naprawdę gorąca temperatura spotkań niemal od
pierwszej minuty to coś, co wymaga od prowadzących dużego opanowania i umiejętności
rozbrajania narastającej awantury. Dzieląc uczestników na podgrupy, opiekując się
poszczególnymi osobami i dając każdemu możliwość zabrania głosu udało się
przeprowadzić te konsultacje w sprawny sposób

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.