Fundacja Think Tank Miasto to wykonawca godny polecenia. Nastawiony na współpracę,
elastyczny, profesjonalnie podchodzący do realizowanych zadań, dzielący się wieloma
dobrymi praktykami, ekspert w zakresie procesów partycypacji, wrażliwy na potrzeby
lokalnej społeczności, której dotyczą analizowane tematy

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.