Vivamus Semper Ipsum

Vivamus quis mauris sed nibh luctus pulvinar. Donec dignissim vehicula mollis. Sed non neque sollicitudin, tincidunt odio eget, mattis risus. Nunc in blandit ante. Curabitur quis sem in urna maximus porttitor fringilla at tellus. Mauris viverra nisl efficitur sodales. Quisque luctus ligula eget nunc gravida fringilla. Nunc blandit ante. Aliquam erat volutpat.

ClientCreatsyYear2018AuthorJohn HowardShare:

Warszawska Polityka Mobilności

Warszawska Polityka Mobilności

Jak badać użytkowników ruchu?

Dla: Biuro Mobilności Urzędu m.st. Warszawy | Rok: 2016

Celem projektu było przygotowanie dokumentu strategicznego Warszawskiej Polityki Mobilności (WPM). Nasi eksperci byli odpowiedzialni za przygotowanie treści związanych z działaniami edukacyjnymi oraz przygotowanie koncepcji działań badawczych i edukacyjnych w ramach wdrożenia WPM. Naszym zadaniem było także przygotowanie: Planu badania empirycznego, służącego wyróżnieniu grup docelowych, ze względu na potrzeby i preferencje oraz identyfikację rozwiązań dotyczących mobilności, które dana grupa akceptuje, jest gotowa rozważyć, bądź odrzuca. Określiliśmy także cele polityki, treści edukacyjne w odniesieniu do postaw danej grupy oraz miary sukcesu w odniesieniu do danej grupy.

Wypracowaliśmy opis mechanizmów współpracy z grupami docelowymi oraz działań edukacyjnych skierowanych do osób w kluczowych momentach cyklu życia (bycie nowym mieszkańcem miasta, urodzenie dziecka, przejście na emeryturę itp) Sformułowaliśmy specyficzne dla grup docelowych programy edukacji dorosłych, obejmujących nabywanie wiedzy, umiejętności i nawyków oraz zmianę nastawienia wobec zrównoważonej mobilności. Przygotowaliśmy także plan badania empirycznego, służącego wyróżnieniu grup docelowych ze względu na potrzeby i preferencje oraz identyfikację rozwiązań dotyczących mobilności, które dana grupa akceptuje, jest gotowa rozważyć albo odrzuca.

wpm_glowne

Fundacja Think Tank Miasto © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.